Välkommen till Klaraberg Konsult

 Vi är det lilla familjeföretaget med de stora resurserna. Vi är konsulter inom flera olika yrkesområden och har ett stort nätverk av samarbetspartners inom respektive område.

Bygg- och pumpservice

Hos oss arbetar skickliga snickare och det i kombination med ett stabilt nätverk av underleverantörer gör det oss till en heltäckande hantverkare för dig som fastighetsägare.

Ledarskap och coaching

Vi stödjer individer och grupper i deras utveckling och för att de ska upptäcka mer av sin egen potential. Detta skapar välmående organisationer och goda och hållbara resultat.